Technické posouzení nemovitosti odhalí její skutečný stav

Technické posouzení nemovitosti a kdy ho použít? V případě koupě nebo prodeje nemovitosti pomůže kvalitní technická kontrola provedená nezávislým inspektorem ochránit práva a zájmy klienta, a to jak kupujícího tak prodávajícího!

Jak se technické posouzení nemovitosti provádí a k čemu slouží

Nezávislý inspektor prověří stav opotřebení jednotlivých konstrukčních prvků, rozvodů a technologií ve vztahu ke stáří nemovitosti, případně k provedeným změnám. Součástí technického posouzení nemovitosti může být také posudek na přítomnost radonu, měření akustiky nebo posouzení energetické náročnosti.

Technický posudek může sloužit jako podklad pro ocenění nemovitosti pro účel prodeje, rekonstrukce nebo identifikace vad. Kromě toho odhalí skutečnou kvalitu nemovitosti.

Můžete se setkat s více názvy, záleží k jakému účelu a na typu nemovitosti

Někdy se můžete setkat s termíny jako například:

  • Inspekce nemovitosti
  • Technické kontrola nemovitosti
  • Asistence při přejímce nemovitosti
  • Asistence při předpřejímce nemovitosti
  • Kontrola nemovitosti

Kdy je vhodné uvažovat o prověření technického stavu nemovitosti?

Technické posouzení nemovitosti by mělo být samozřejmostí při přejímce nemovitosti od developerů, neboť většinu vad nemá běžný kupující šanci odhalit. Stavební společnost má povinnost zjištěné závady odstranit. Posudek technického stavu lze použít také pro účely rekonstrukce.

Při přejímce nemovitosti může nezávislý inspektor vyhotovit běžnou technickou prohlídku, nebo prohlídku detailní. Ta je důležitá zejména u starších nemovitostí, kdy je vhodné prověřit také dokumentaci nebo revize. V chladných měsících lze navíc za použití termovize zjistit tepelné mosty a únik tepla.

Nejde jen o závady, ale o zjištění celkového stavu

Mnohdy se inspektoři zaměřují jen na zjištění případných závad. Kompletní a kvalitně provedená inspekce by měla zákazníkům poskytnout úplnou informaci ohledně stavu nemovitosti včetně příslušenství, které je její součástí. Zjištěné informace je třeba posoudit vzhledem ke stáří nemovitosti a k provedeným změnám.

Posudek musí odpovídat platným stavebním normám a předpisům. Správně zpracovaný technický posudek včetně fotodokumentace je možné využít k případnému řešení soudních nebo mimosoudních sporů.

Kvalitního odborníka, můžete vybrat s ohledem na jeho další služby

Vybrali jste někoho na kontrolu Vaší nemovitosti? Víte, že dělá technický dozor, staví či dělá rekonstrukce? Může to být ten správný člověk. Ve správně vypracovaném posudku technického posouzení nemovitosti najde klient objektivní informace o jednotlivých částech nemovitosti, možného užívání a druhu opotřebení. U zjištěných závad by kromě popisu neměl chybět návrh k jejich odstranění. Komplexní technický posudek může zahrnovat i posouzení energetické náročnosti, přítomnosti radonu a měření akustiky.

Potřebujete pomoci při kontrole Vašeho bytu? Napište nám. 

 

autor článku: Tomáš Střeleček